BAMSEGRUPPEN R.F.                                KOM MED!
Bamsegruppen r.f. är en stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov.

Vi i Bamsegruppen är familjer med helt olika bakgrund, som förenas av att vi alla har barn med olika typer av funktionshinder och specialbehov. Gruppen sträcker sig över diagnos-gränserna; den gemensamma nämnaren är den nya livssituation vi alla ställts inför.

Bamsegruppen r.f:s syfte är att föräldrarna ska träffas, stöda varandra och utbyta tankar, känslor och erfarenheter.

Verksamheten består av bl.a.
  • regelbundna träffar för föräldrar
  • regelbundna träffar för mor-och farföräldrar
  • facebook-diskussions grupp
  • facebook-sida
  • Rekreation, bl.a. Bamse-sim i Hfors  och Må Bra-dagar
  • en träff varje år för hela familjen

    TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

 
 
KALENDER
Facebook-grupp
Bamsegruppen har ett hemligt Facebook diskussionsforum.
För att bli medlem i FB gruppen skicka e-post till:
info(at)bamsegruppen.org
 
 
Bamse-sim i H:fors och Pargas
Mer info/anmälningar
info(at)bamsegruppen.org
 
 
Föräldraträffar
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org                  

Pappa-gruppen
Mer info/anmälningar: 
info(at)bamsegruppen.org