AKTUELLT                                                                                     TRÄFFAR
Styrelsen 2018 hälsar!

Till styrelsen 2018 valdes:
Ordförande: Åse Karttunen
Vice ordförande: Marion Norrgård
Styrelsemedlemmar: Heidi Savander, 
Hanna Nyfors
Ersättare: Clara Vázques

Tack till nya styrelsen och tack att ni ställer upp!

Nya styrelsen passade på att ha konstituerande möte direkt efter årsmötet. På detta möte planerade vi verksamheten för det kommande Bamseåret 2018.

Planerad verksamhet till år 2018

• MåBra Dagar våren och hösten i alla regioner
• BamseSim H:fors och Pargas
• Sommarträff på Päiväkumpu 16.-17.2018
• Aktiviteter i samarbete med FDUV/DUV i Mellersta Nyland
• Föräldraträffar / familjefester
• Mor -och Farföräldraträfffar 
• Pappaträffar
• Luciafest


Bamsegruppen r.f. tackar de organisationer, stiftelser, föreningar, grupper och privata personer som understött/understöder vår förening och dess verksamhet.
 
        STORT TACK!
 
Bamsegruppen r.f. är beroende av donationer för att kunna bedriva sin verksamhet och utvidga den. Bamsegruppen drivs av frivilliga medlemar, detta garanterar att understöden går till medlemsverksamhet.

Om ni önskar understöda föreningens verksamhet, vänligen kontakta föreningen:
 
info(at)bamsegruppen.org
 
eller så kan ni också direkt göra en inbetalning på föreningens konto:
 
Bamsegruppen R.F. - FO-nr: 2391455-0
Kontonr: IBAN: FI4340550010944193 BIC: HELSFIHH
 
 
Föräldra -träffar i Nyland, Åboland och Österbotten
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org

 
Bamse-sim i H:fors och Pargas
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org


Bamsegruppens Sommarträff 
och övrig rekreation
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org


Pappa-träffar
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org


Träffar för Mor-och Farföräldrar
Nästa träff är våren 2015
Mer info/anmälningar:
gunn.eriksson(at)elisanet.fi
Tfn: 050 352 4875