AKTUELLT                                                                                     TRÄFFAR
Styrelsen 2021 hälsar!

Till styrelsen 2021 valdes:
Ordförande: Petri Nyfors
Vice ordförande: Mark Niemi
Styrelsemedlemmar: Heidi Savander, 
Hanna Nyfors, Åse Karttunen och Marion Norrgård

Tack till nya styrelsen och tack att ni ställer upp!

Nya styrelsen passade på att ha konstituerande möte direkt efter årsmötet. På detta möte planerade vi verksamheten för det kommande Bamseåret 2020.

Planerad verksamhet till år 2021

• MåBra Dagar våren och hösten i alla regioner
• BamseSim H:fors och Pargas
• Sommarträff på Päiväkumpu 16.-17.2020
• Aktiviteter i samarbete med FDUV/DUV i Mellersta Nyland
• Föräldraträffar / familjefester
• Pappaträffar
• Luciafest


Bamsegruppen r.f. tackar de organisationer, stiftelser, föreningar, grupper och privata personer som understött/understöder vår förening och dess verksamhet.
 
        STORT TACK!
 
Bamsegruppen r.f. är beroende av donationer för att kunna bedriva sin verksamhet och utvidga den. Bamsegruppen drivs av frivilliga medlemar, detta garanterar att understöden går till medlemsverksamhet.

Om ni önskar understöda föreningens verksamhet, vänligen kontakta föreningen:
 
info(at)bamsegruppen.org
 
eller så kan ni också direkt göra en inbetalning på föreningens konto:
 
Bamsegruppen R.F. - FO-nr: 2391455-0
Kontonr: IBAN: FI4340550010944193 BIC: HELSFIHH
 
 
Föräldra -träffar i Nyland, Åboland och Österbotten
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org

 
Bamse-sim i H:fors och Pargas
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org


Bamsegruppens Sommarträff 
och övrig rekreation
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org


Pappa-träffar
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org