AKTUELLT                                                                                     TRÄFFAR
Styrelsen 2017 hälsar!

Till styrelsen 2017 valdes:
Ordförande: Nina Sundell
Vice ordförande: Mia Wikgren
Styrelsemedlemmar: Heidi Savander, Åse Karttunen
Ersättare: Hanna Nyfors, Anita Paulig

Tack till nya styrelsen och tack att ni ställer upp!

Nya styrelsen passade på att ha konstituerande möte direkt efter årsmötet. På detta möte planerade vi verksamheten för det kommande Bamseåret 2017.

Planerad verksamhet till år 2017

• Luciafest
• MåBra Dagar våren och hösten i alla regioner
• BamseSim H:fors och Pargas
• BamseJumppa Gymi Esbo
• Sommarträff på Päiväkumpu 17.-18.2017
• Aktiviteter i samarbete med DUV i Mellersta Nyland
• Föräldraträffar / familjefester
• Diskussionsgrupp för föräldrar
• Mor -och Farföräldra och pappaträfffar


Bamsegruppen r.f. tackar de organisationer, stiftelser, föreningar, grupper och privata personer som understött/understöder vår förening och dess verksamhet.
 
        STORT TACK!
 
Bamsegruppen r.f. är beroende av donationer för att kunna bedriva sin verksamhet och utvidga den. Bamsegruppen drivs av frivilliga medlemar, detta garanterar att understöden går till medlemsverksamhet.

Om ni önskar understöda föreningens verksamhet, vänligen kontakta föreningen:
 
info(at)bamsegruppen.org
Tfn: 045 893 5044
 
eller så kan ni också direkt göra en inbetalning på föreningens konto:
 
Bamsegruppen R.F. - FO-nr: 2391455-0
Kontonr: IBAN: FI4340550010944193 BIC: HELSFIHH
 
 
Föräldra -träffar i Nyland, Åboland och Österbotten
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org
Tfn: 045 893 5044
 
Bamse-sim i H:fors och Pargas
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org
Tfn: 045 893 5044

Bamsegruppens Sommarträff 
och övrig rekreation
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org
Tfn: 045 8935 044

Pappa-träffar
Mer info/anmälningar:
info(at)bamsegruppen.org
Tfn: 045 8935 044

Träffar för Mor-och Farföräldrar
Nästa träff är våren 2015
Mer info/anmälningar:
gunn.eriksson(at)elisanet.fi
Tfn: 050 352 4875