FÖRENINGSINFORMATION

e-post: info(at)bamsegruppen.org                                     .

Föreningens ordförande heter Åse Karttunen
e-post: info(at)bamsegruppen.org

ADRESS

Bamsegruppen r.f.
Gjutjärnsgränden 4a
00700 Helsingfors


 
 KONTOUPPGIFTER

FO-nummer: 2391455-0
Bamsegruppen r.f.
IBAN: FI4340550010944193
BIC: HELSFIHH
 
   STYRELSEN 2018


Ordförande: Åse Karttunen

Vice ordförande: Marion Norrgård

Styrelsemedlemmar: Heidi Savander, Hanna Nyfors

Ersättare: Clara Vázques   

SYFTE

Bamsegruppens syfte är att befrämja stödverksamhet och välmående för familjer med barn med specialbehov.


STADGAR
Läs föreningens stadgar här.

KONTAKTPERSONER

Styrelsen för Bamsegruppen r.f.
info(at)bamsegruppen.org

Gruppen för mor-och farföräldrar
gunn.eriksson(at)elisanet.fi